Časové zóny

Na této stránce se nachází přehledná tabulka obsahující všechny využívatelné časové zóny z celého světa. Největší informační hodnota této tabulky je samozřejmě nejen v názvu místa a hodnotě časového posunu, ale především také ve zkratce dané zóny, která se často uvádí při globálním zveřejňování lokálních časových hodnot. Doufáme, že vám tato tabulka bude k užitku a pomůže urychlit orientaci ve světovém čase.

Název Zkratka Časový posun
Greenwich Mean Time GMT GMT
Universal Coordinated Time UTC GMT
European Central Time ECT GMT+1:00
Eastern European Time EET GMT+2:00
(Arabic) Egypt Standard Time ART GMT+2:00
Eastern African Time EAT GMT+3:00
Middle East Time MET GMT+3:30
Near East Time NET GMT+4:00
Pakistan Lahore Time PLT GMT+5:00
India Standard Time IST GMT+5:30
Bangladesh Standard Time BST GMT+6:00
Vietnam Standard Time VST GMT+7:00
China Taiwan Time CTT GMT+8:00
Japan Standard Time JST GMT+9:00
Australia Central Time ACT GMT+9:30
Australia Eastern Time AET GMT+10:00
Solomon Standard Time SST GMT+11:00
New Zealand Standard Time NST GMT+12:00
Midway Islands Time MIT GMT-11:00
Hawaii Standard Time HST GMT-10:00
Alaska Standard Time AST GMT-9:00
Pacific Standard Time PST GMT-8:00
Phoenix Standard Time PNT GMT-7:00
Mountain Standard Time MST GMT-7:00
Central Standard Time CST GMT-6:00
Eastern Standard Time EST GMT-5:00
Indiana Eastern Standard Time IET GMT-5:00
Puerto Rico and US Virgin Islands Time PRT GMT-4:00
Canada Newfoundland Time CNT GMT-3:30
Argentina Standard Time AGT GMT-3:00
Brazil Eastern Time BET GMT-3:00
Central African Time CAT GMT-1:00
O webu | Užitečné stránky | Osobní údaje | Kontakt